Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


3 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 77


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

16930386_1198680256919391_1808820497_o

Chương 77

Bàn sắt nướng uyên ương

Đọc tiếp


Để lại bình luận

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 76


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

%e9%99%95%e8%a5%bf%e5%b0%8f%e5%90%83%e8%8d%b7%e5%8f%b6%e9%a5%bc

☆ Chương 76 – Bánh lá sen thịt chiên

Đọc tiếp


9 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 72


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

4-14121q0233rm

☆ Chương 72 – Làm thịt bò khô

Đọc tiếp