Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


12 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 85


uyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 85

Thịt thỏ nướng

Tiếp tục đọc

Advertisements


2 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 84


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 84 – Cháo thịt nạc

Tiếp tục đọc


5 phản hồi

Toàn bản hý 57+58


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze (57) – Tâm Vũ (58)

Combo 2 chap luôn ^^

Bỏ bê bộ này lâu lắm rồi ^^ chắc chả ai còn đọc 😥

Tiếp tục đọc


15 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 82


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 82 – Phù Dung noãn

Tiếp tục đọc


21 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 81


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

19250873_1323956974391718_1070291489_n

Chương 81

Chân giò hầm đậu tương

Tiếp tục đọc


11 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 80


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 80 – Bánh nhân hạt dẻ đường hoa quế

Tiếp tục đọc


8 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 79


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 79

Gia dung hương nãi tô (bánh mì sữa dừa???)

Tiếp tục đọc


10 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 78


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 78 – Bánh sơn tra

Tiếp tục đọc