Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


13 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành nương thân 55


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

6619311787375175260

Chương năm mươi lăm

Đồ chơi làm bằng đường

Đọc tiếp


5 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 54


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

keo ddau phong

☆ Chương 54 – Kẹo đậu phộng mè

Đọc tiếp


11 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành nương thân 53


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

p800_201502100d125170b50f88f2

Chương năm mươi ba

Ngó sen lăn bột rán giòn

Đọc tiếp


11 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 52


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

162262_628113

☆ Chương 52 – Mì sốt thịt heo thơm ngào ngạt

Đọc tiếp


16 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành nương thân 51


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Đại thần xuyên qua à… nếu còn không để y trở về, vậy liền không còn kịp rồi…

Y đã mắc phải loại bệnh mà chỉ cần không nhìn thấy Tần công tử sẽ chết, không loại thuốc nào có thể chữa…

vit

Chương năm mươi mốt

Vịt cay

Đọc tiếp


5 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 50


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

0

☆ Chương 50 – Sủi cảo phỉ thúy bạch ngọc

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 493 other followers