Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


4 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 79


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 79

Gia dung hương nãi tô (bánh mì sữa dừa???)

Tiếp tục đọc


8 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 78


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 78 – Bánh sơn tra

Tiếp tục đọc


6 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 77


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

16930386_1198680256919391_1808820497_o

Chương 77

Bàn sắt nướng uyên ương

Tiếp tục đọc


Để lại phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 76


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

%e9%99%95%e8%a5%bf%e5%b0%8f%e5%90%83%e8%8d%b7%e5%8f%b6%e9%a5%bc

☆ Chương 76 – Bánh lá sen thịt chiên

Tiếp tục đọc


22 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 74


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

f327c482-ac5f-4bcf-a51b-e664d44df89e

☆ Chương 74 – Gà ăn mày

Tiếp tục đọc