Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


9 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 72


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

4-14121q0233rm

☆ Chương 72 – Làm thịt bò khô

Đọc tiếp


4 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 70


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

download

☆ Chương 70  – Canh vịt củ từ

Đọc tiếp


9 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 68


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

t2tds_xedaxxxxxxxx_77976404

☆ Chương 68 – Cơm cháy giòn thơm

Đọc tiếp