Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


4 phản hồi

Các tác phẩm của tác giả Quỷ Sửu


Tác giả Quỷ Sửu

quỷ sửu

Hoàn Đang editQT

 1. Trọng sinh chi tuần dưỡng đích dã thú
 2. Dĩ thân thường mệnh
 3. Quân chức hãn lang | Link
 4. Mạt thế dưỡng lang | Link
 5. Sống sót | Link
 6. Trọng sinh đến nông gia | Link
 7. Tử bàn tử | Link
 8. Xuyên việt chi hãn mãng | Link
 9. Trọng sinh làm học sinh xuất sắc
 10. Sỏa tử | Link
 11. Tử chiến đến cùng
 12. Tòng hà thuyết khởi
 13. Tù long
 14. Lục thần quân | Link
 15. Đặc chủng nam nhân
 16. Tuế sanh hồi niệm lục
 17. Sửu thụ vô địch
 18. Nam nhân pháp tắc
 19. Tiên sinh
 20. Phụ chi quá
 21. [Võng phối] chi ngươi xứng hay không?
 22. [Võng phối] Đại thần đích phân thân  – bộ này thấy có nhà đặt gạch mà lâu lâu chưa làm
 23. [Võng phối] Bất thị ngoại nhân
 24. [Võng phối] Vương tử số học hát tình ca

Ta không có bản raw hay QT của các truyện này, nếu nàng nào cần thì có thể google search,

nếu không tìm được nữa thì báo cho ta, nếu tìm được ta sẽ gửi lại cho ^^

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 687 other followers