Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thú nhân chi Hùng Thư 50


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

Chương 50 – Như vậy, hắn nguyện ý

Tiếp tục đọc

Advertisements


6 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 87


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 87

Canh sơn tra chua ngọt

Tiếp tục đọc


4 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 86


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

 Chương 86 – Hoành thánh nước xương hầm

Tiếp tục đọc


13 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 85


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 85

Thịt thỏ nướng

Tiếp tục đọc


2 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 84


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 84 – Cháo thịt nạc

Tiếp tục đọc


5 phản hồi

Toàn bản hý 57+58


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze (57) – Tâm Vũ (58)

Combo 2 chap luôn ^^

Bỏ bê bộ này lâu lắm rồi ^^ chắc chả ai còn đọc 😥

Tiếp tục đọc


15 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 82


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 82 – Phù Dung noãn

Tiếp tục đọc


21 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 81


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

19250873_1323956974391718_1070291489_n

Chương 81

Chân giò hầm đậu tương

Tiếp tục đọc