Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


12 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành nương thân 29


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

mì xối dầu

Chương hai mươi chín

Mì xối dầu

Đọc tiếp


25 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành nương thân 27


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

169033_093940154177_2

Chương hai mươi bảy

Bánh đậu xanh

Đọc tiếp


14 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 26


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

1_02110239336331 dace4fd40acb04954c35e01815326703

☆ Chương 26 – Sườn heo kho tàu

Đọc tiếp


13 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành nương thân 25


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

trứng quỷ

Chương hai mươi lăm

Trứng quỷ kiểu trung

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2 339 other followers