Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.


12 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành nương thân 67


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

khoai

Chương sáu mươi bảy

Khoai nướng than

Đọc tiếp


9 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 66


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

rbehzlcczvmiaaaaaaizaimsa1caacvwabsikeaahmc431

☆ Chương 66 – Kẹo sữa đậu phộng

Đọc tiếp


11 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 64


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

yuan_6be000bc1f09cf6ebef0f24cef1ceae7

☆ Chương 64 – Bánh nhân thịt băm

Đọc tiếp


9 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành nương thân 63


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

0039fyqfzy6ojjxe1hy4e690

Chương sáu mươi ba

Kẹo viên mật ong

Đọc tiếp


12 phản hồi

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 61


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

huong-dan-nau-mi-ramen-trung-cua-nhat-ban-9

Chương sáu mươi mốt

Canh mì trứng

Đọc tiếp